Stor elektro jobb til LOS Elektro AS i Bergen

LOS Elektro AS har i dag inngått kontrakt med Grieghallen AS på elkraft og teletekniske anlegg i forbindelse med et større fornyingsprosjekt av Grieghallen. Fornying av Bergen by si kulturelle storstove Grieghallen er eit prosjekt som har vore planlagt lenge og er inndelt i fleire byggetrinn. Første fase av prosjektet skal gjennomførast i 2013 medan…

LOS Elektro er for tiden inne i en hektisk periode med mye arbeid på Hanøytangen på Askøy

LOS Elektro er for tiden inne i en hektisk periode, med mye arbeid på Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen. LOS Elektro er tildelt oppdrag fra Songa Offshore på riggen Songa Dee, hvor arbeidet omfatter utskifting av Statoil`s Workover-Control System og innbefatter både elektrisk og mekanisk arbeid både offshore samt på verftet på Hanøy tangen»qq

Ny jobb for Songa Offshore

LOS Elektro AS er av Songa Offshore tildelt kontrakt på eit mindre vedlikehalds oppdrag på Songa Dee. Sjølv om dette er ein mindre jobb, blir den av LOS Elektro AS sett på som viktig jobb, sett i relasjon til vår satsing på egne vedlikehalds kontraktar offshore. LOS Elektro AS har tidligare utført vedlikehald oppdrag ved…

Nytt prosjekt i Bergen for LOS Elektro

Los elektro har fått det ærefulle oppdraget for totalentreprenør Betonmast, å utføre de elektriske installasjonene på bolig og næringsprosjektet Viken Amfi.

Prosjektet ligger innerst i Solheimsveien i Bergen og består av 94 leiligheter og areal satt av til næringsformål. Utbygger av prosjektet er BOB Bergen og forventet ferdigstillelse av prosjektet er 1 kvartal 2016

Ny kontrakt med Bergen Kommune

LOS Elektro har i dag fått melding fra Bergen Kommune ved Vann og Avløpsetaten om at dei har til hensikt å inngå kontrakt med oss for levering av Elkraft- og Teleanlegg i forbindelse med oppgradering av byens avløps  renseanlegg. Bergen Kommune skal i løpet av dei komande åra utvida og oppgradera fire av dei største…

Dolwin Beta

LOS Elektro har hatt oppdrag for ABB i Sverige ved å utføre commisioning og supervising på den nye offshore vindmølle plattformen Dolwin Beta. Plattformen ble ferdigstilt på Aibel sitt verft i Haugesund før den ble installeres offshore utenfor Tyskland. Dolwin Beta skal kunne forsyne omtrent 1,5 millioner husstander med elektrisitet med en kapasitet på 900 MW. LOS elektro…