LOS Gruppen styrker satsingen sin på Rubbestadneset

LOS Marine er sammen med LOS Elektro (LOS Gruppen) en betydelig del av klyngesamarbeidet Rubbestadneset.no på Bømlo. Nå etablerer selskapet et tett samarbeid med klyngemedlem UNITECH om en videre utvikling av industriområdet på Rubbestadneset. Planene omfatter blant annet en unik teknologi-dokk som vil kunne ivareta rundt 90 % av skipsflåtens behov innen vedlikehold og reparasjoner.…

LOS-gruppen satser på skipsservice

LOS Elektro signerte nylig avtalen om kjøp av Wärtsilä Ship Services på Rubbestadneset. Skipsserviceaktivitetene og 30 ansatte er allerede overført til det nyetablerte selskapet LOS Marine AS, som sammen med LOS Elektro AS utgjør den nye LOS-gruppen. I vår inngikk Wärtsilä Norway og LOS Elektro en intensjonsavtale om at LOS Elektro skulle overta Wärtsilä Ship…

Rammeavtale med Avinor AS

LOS Elektro AS har i dag den 14.september inngått rammeavtale med Avinor AS. Rammeavtalen omfatter leveranse av elektroarbeider i forbindelse med ordinær drift og vedlikehold av Avinors bygningsmasse og operative elektroanlegg på Bergen lufthavn Flesland. Kontrakten vil ha en varighet på 5 år medregnet opsjoner (2+2+ 1 år). For LOS Elektro AS er en slik…

Ny kontrakt for LOS Elektro AS

LOS Elektro har fått i oppdrag av ABB i Sverige å utføre commisioning og supervising på den nye offshore vindmølle plattformen Dolwin Beta. Plattformen blir ferdigstilt på Aibel sitt verft i Haugesund før den skal installeres offshore utenfor Tyskland. Dolvin Betta skal kunne forsyne omtrent 1,5 millioner husstander med elektrisitet med en kapasitet på 900…

Jubilanter i LOS Elektro AS

I samband med det årlige julebordet til LOS Elektro AS, vart det i år gjort ei markering av at fira av våre tilsette har vore tilsett meir enn 25 år i firma. Tilstellinga var i år på Hotel Norge i Bergen og jubilantane vart i tillegg til ekstra god forpleiing på hotellet tildelt kvar si…