Rammeavtale med Helse Bergen HF

LOS Elektro er tildelt rammeavtale med Helse Bergen HF på elektriske installasjonsarbeider innen sterkstrøm og svakstrøm.

Avtalen har en varighet på 2 år med opsjoner på 1+1 år.

LOS Elektro er stolte over tildelingen og ser frem til samarbeidet med Helse Bergen HF.

Jubilanter i LOS Elektro AS

I samband med det årlige julebordet til LOS Elektro AS, vart det i år gjort ei markering av at fira av våre tilsette har vore tilsett meir enn 25 år i firma. Tilstellinga var i år på Hotel Norge i Bergen og jubilantane vart i tillegg til ekstra god forpleiing på hotellet tildelt kvar si…

Detaljer

Stor elektro jobb til LOS Elektro AS i Bergen

LOS Elektro AS har i dag inngått kontrakt med Grieghallen AS på elkraft og teletekniske anlegg i forbindelse med et større fornyingsprosjekt av Grieghallen. Fornying av Bergen by si kulturelle storstove Grieghallen er eit prosjekt som har vore planlagt lenge og er inndelt i fleire byggetrinn. Første fase av prosjektet skal gjennomførast i 2013 medan…

Detaljer

Ny jobb for Songa Offshore

LOS Elektro AS er av Songa Offshore tildelt kontrakt på eit mindre vedlikehalds oppdrag på Songa Dee. Sjølv om dette er ein mindre jobb, blir den av LOS Elektro AS sett på som viktig jobb, sett i relasjon til vår satsing på egne vedlikehalds kontraktar offshore. LOS Elektro AS har tidligare utført vedlikehald oppdrag ved…

Detaljer

LOS Elektro til Hanøytangen og Island Innovator

LOS Elektro AS fekk i går melding om at me har fått ein større jobb på boreriggen Island Innovator. Jobben kjem som eit resultat av at riggen under vedlikehaldsarbeid tidlegare denne våren, ved anlegget til Odfjell Drilling på Hanøytangen, tok inn vatn og begynte å krenge. Resultatet av denne inntreninga vart at mykje av elektro…

Detaljer