LOS-gruppen satser på skipsservice

LOS Elektro signerte nylig avtalen om kjøp av Wärtsilä Ship Services på Rubbestadneset. Skipsserviceaktivitetene og 30 ansatte er allerede overført til det nyetablerte selskapet LOS Marine AS, som sammen med LOS Elektro AS utgjør den nye LOS-gruppen. I vår inngikk Wärtsilä Norway og LOS Elektro en intensjonsavtale om at LOS Elektro skulle overta Wärtsilä Ship…

Rammeavtale med Avinor AS

LOS Elektro AS har i dag den 14.september inngått rammeavtale med Avinor AS. Rammeavtalen omfatter leveranse av elektroarbeider i forbindelse med ordinær drift og vedlikehold av Avinors bygningsmasse og operative elektroanlegg på Bergen lufthavn Flesland. Kontrakten vil ha en varighet på 5 år medregnet opsjoner (2+2+ 1 år). For LOS Elektro AS er en slik…

Ny kontrakt for LOS Elektro AS

LOS Elektro har fått i oppdrag av ABB i Sverige å utføre commisioning og supervising på den nye offshore vindmølle plattformen Dolwin Beta. Plattformen blir ferdigstilt på Aibel sitt verft i Haugesund før den skal installeres offshore utenfor Tyskland. Dolvin Betta skal kunne forsyne omtrent 1,5 millioner husstander med elektrisitet med en kapasitet på 900…

Stor elektro jobb til LOS Elektro AS i Bergen

LOS Elektro AS har i dag inngått kontrakt med Grieghallen AS på elkraft og teletekniske anlegg i forbindelse med et større fornyingsprosjekt av Grieghallen. Fornying av Bergen by si kulturelle storstove Grieghallen er eit prosjekt som har vore planlagt lenge og er inndelt i fleire byggetrinn. Første fase av prosjektet skal gjennomførast i 2013 medan…

Ny jobb for Songa Offshore

LOS Elektro AS er av Songa Offshore tildelt kontrakt på eit mindre vedlikehalds oppdrag på Songa Dee. Sjølv om dette er ein mindre jobb, blir den av LOS Elektro AS sett på som viktig jobb, sett i relasjon til vår satsing på egne vedlikehalds kontraktar offshore. LOS Elektro AS har tidligare utført vedlikehald oppdrag ved…

Ny kontrakt med Bergen Kommune

LOS Elektro har i dag fått melding fra Bergen Kommune ved Vann og Avløpsetaten om at dei har til hensikt å inngå kontrakt med oss for levering av Elkraft- og Teleanlegg i forbindelse med oppgradering av byens avløps  renseanlegg. Bergen Kommune skal i løpet av dei komande åra utvida og oppgradera fire av dei største…