Kvalitet

LOS Elektro er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008.
LOS Elektro har etablert et tilpasset system for kvalitetsstyring som er under stadig forbedring. Systemet måler seg opp mot kravene i kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008.

Kvalitetssystemet er en del av det totale styringssystemet til LOS som også omfatter et HMS- og Miljøsystem.
Vi er bevisste på at våre tjenester skal oppfylle kundens krav, slik at vi hele tiden søker å øke kundens tilfredshet.
Alle våre tjenester skal være resultatorienterte, med faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelser

HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er høyt prioritert i LOS Elektro.

Våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert og sikker måte, slik at både menneskers liv og helse og materielle verdier ivaretas og ikke påføres skade. Våre aktiviteter skal heller ikke skade det ytre miljø.

LOS Elektro er ISO9001,  ISO14001-sertifisert og OHSAS 18001 sertifisert.