LOS Elektro har godkjenninger for prosjektering og utføring av:

 • Lavspenning bygningsinstallasjoner
 • Lavspenning industriinstallasjoner
 • Elektriske anlegg for medisinsk bruk i sykehus
 • Lavspenning automatiseringsanlegg
 • Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
 • Høyspenningsanlegg i bygninger
 • Lavspenningsanlegg
 • Høyspenningsanlegg
 • Maritime elektriske anlegg

Autorisasjoner og godkjenninger:

 • Teleinstallatør (gruppe TIA) autorisasjonsnummer 2609
 • Sentralgodkjenning for brannalarmanlegg UTF/KUT 541.3 og SD-anlegg SAM/UTF/KUT 510.3
 • Achilles Felles Kvalifikasjonssystem Achilles-ID 23008
 • Autorisert lavspent og høyspent installatør, gr. L og H
 • Statens Bygningstekniske Etat godkjent for ansvarsrett
 • Det Norske Veritas sertifisert termografør
 • Startbank kvalifikasjonsordning for bygg og anleggsnæringen
 • Achilles kvalifikasjonsordning for offshoreindustrien
 • Godkjent lærlingbedrift

Vi har Veritas-sertifisert personell med lavspennings- og høgspenningssertifikater for termografering ihht. Norsk Standard og Europanormen NS-EN45013 for lavspenning og høyspenningsanlegg