Energi

Komplekse utfordringer – smarte løsninger

Som Vestlandets største elektrofirma, med snart 30 års virke innenfor energisektoren,  har LOS Elektro kompetansen, ressursene og erfaringen som kreves i  gjennomføringen av store og komplekse prosjekter for kundene våre.

Våre tjenester:

  • EPCIC-oppdrag innen elektro og automasjon (Prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og ferdigstilling)
  • Vedlikehold og modifikasjoner (V&M)
  • Klargjøring til rigg-klassing
  • Kontroller og inspeksjoner
  • Dokumentasjon – Life Cycle Information

Våre fortrinn er lang erfaring med oljeindustriens strenge kvalitets- og sikkerhetskrav. Stor, multidisiplin kompetanse på høyspent- og lavspentsystemer, automasjonssystemer, instrumentering og telecom. Våre medarbeidere har inngående systemforståelse, 80 ansatte med offshore sikkerhetskurs og grunnleggende Ex-kurs.

Effektiv prosjektgjennomføring med en fleksibel organisasjon som raskt kan mobilisere de riktige ressursene og finne innovative løsninger.

Fornybar energi

LOS Elektro utfører alt fra enkle til omfattende vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag på olje- og gassindustriens EIT-systemer.

Vi har lang erfaring både fra offshore-installasjoner og prosessanlegg inne på land, og har blant annet gjennomført flere omfattende riggoppdrag ved verft langs norskekysten. Årlig gjennomfører dessuten våre medarbeidere rundt 300 offshoreturer til rigger og plattformer i Nordsjøen.

Olje & gass

Basert på ekspertisen og ferdighetene vi har opparbeidet oss fra kraftforsyningsprosjekter i olje- og gassindustrien, skal LOS Elektro bli en betydelig aktør også innen prosjekter for produksjon og distribusjon av fornybar energi – i form av offshore vindkraft, vannkraft og solenergi.

Evnen til å løse komplekse elektrotekniske utfordringer innen fornybarsektoren, demonstrertevi blant annet under ferdigstillingen av plattformen Dolwin Beta  – verdens største halvt nedsenkbare kraftstasjon for offshore vindkraft.

Til framføring av høyspentkabler på land, har ingeniørene våre utviklet en banebrytende borehulls løsning (Rock roller) som løser mange av kraftbransjens utfordringer.